Przejdź do treści
2
ŚDM - 2016
Przejdź do stopki

Nie lękajcie się być świętymi-utwór

Treść

 

 

Aranżacja: Magdalena Zagórowska -Makowska

Opracowanie: Mieczysław Zagórowski

 

„NIE LĘKAJCIE SIĘ BYĆ ŚWIĘTYMI"

(scenariusz słowno-muzyczny)

 

Scenografia:

Wykonawcy ubrani na czarno.

 

SOLO l

       Skrzypce + trąbka + sekcja - melodia krakowiaka

       sądeckiego powitalnego (dur)

DADGDAD

 

ŚPIEW

       Hej z wiyrchu Radziejowe wiater podmuchuje   DADGDAD

       Dziś ziemia sądecko gościa wycekuje

       Hej scenściem bijom serca Lachów i Górali

       Ze Łojca Świętego my się docekali.

 

SOLO l

       Skrzypce + trąbka + sekcja - melodia krakowiaka sądeckiego (cicho)

 

Na tle muzyki glos Ojca Świętego z płyty CD „Powtórka z geografii": „Jesteśmy tu w Starym Sączu..." do: „To tyle tej powtórki z geografii".

 

SOLO 2

(skrzypce, flet)    d7 F C7 d7 G0 d7

 

ŚPIEW

       Najukochańszy Ojcze Święty                      d7 A7 d7

       Skało naszej współczesności                       FA

       Z sądeckiej ziemi świat uczyłeś                 B B6 A A6

       Że trzeba dążyć do świętości                      d7 A G0 d7

 

       Najukochańszy Ojcze Święty

       Świat zadziwiłeś swą mądrością

       I świętość ludziom pokazałeś

       Niepowtarzalną osobowością

 

SOLO 3

(skrzypce, flet) dFCdAd

 

ŚPIEW

       Refren: 2 x

       Nie lękajcie się być świętymi                      d F C d d7 F G7 B B7

       Nie lękajcie się świętości                             F A F a Es (Fis Gis)

       Święci nie przemijają                                    dFCdd7FG7Bd7

       Święci pragną świętości                               Ad       A7 d7

 

ŚPIEW           dFCdAd

       Ty jesteś wzorem dla ludzkości

       Tak jak jest wzorem Kinga Święta

       Na zawsze dzisiaj przyrzekamy

       Mieć w sercu Ciebie i pamiętać.

 

SOLO           4 d A d A a

Skrzypce + trąbka + sekcja - melodia krakowiaka sądeckiego pożegnalnego (mol) z przegrywką;  l część głośno, 2 część cicho.

Na podkładzie (solo 4) tekst recytowany.

 

 

RECYTACJA

„I dlatego - zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym:

      -abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcali,

      -abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

      -abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali          zawsze   duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i           matek ją znajdowało,

      -abyście od Niego nigdy nie odstąpili,

      -abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala"                 człowieka,

      -abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa", która się         wyraziła  przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani           sensu".

 

SOLO 4 (zaczyna sama trąbka)

 

ŚPIEW

       Sądeckie doliny z serca wom śpiwajom   d A d

       Góry zasmucone potockiem spływajom

       Posed Gazda Świata na łąki wiecności

       Do Bóg - się strycemy w nieba scęśliwości.

(symbol światła)

 

SOLO 4

       Dogrywa - zostaje akord d mol - dźwięk ciągły sting.

Wchodzi postać w bieli, zapala świece przy portrecie Papieża - zmiana akordu na D dur, recytacja pojedynczo na podkładzie (same organy, stingiem grana w tle melodia „Barki"). Każdy wypowiada podziękowanie, po czym podchodzi do portretu Papieża, odpala świecę od świecy głównej i wraca do rzędu ze światłem.

 

RECYTACJA

       Dziękuję Ci, Ojcze Święty:

      -za wiarę w młodzież,

      -za bezgraniczną miłość i oddanie,

      -za uświadomienie tego, że Bóg jest naszym przyjacielem,

      -za słowa nadziei kierowane do nas,

      -za dar wiary w naszego Jedynego Ojca, -za błogosławieństwa nam                       przekazywane,

      -za wskazanie nam drogi życia,

      -za zbliżanie rodzin do Boga,

      -za przekazywanie nadziei w lepszą przyszłość.

 

ŚPIEW

Rząd się rozstępuje, wchodzi postać w bieli, śpiewa refren „Barki" głosem operowym.

 

RECYTACJA

(wszyscy, bez podkładu muzycznego)

       Święci nie przemijają.

       Święci wołają o świętość. Święta Kingo, Pani tej ziemi, Uproś nam łaskę świętości!

 

ŚPIEW

       Refren 2 x

       Nie lękajcie się...........(ukłon)

 

SOLO 5

(skrzypce, flet)    d7 F C7 d7 G0 d7

 

KONIEC

 

Wykorzystane utwory:

-„Krakowiak sądecki powitalny i pożegnalny” - słowa: Wanda Łomnicka-Dulak, melodia ludowa

-„Pieśń” - słowa: Mieczysław Zagórowski; refren - słowa Jana Pawła II z homilii w Starym Sączu 1999; muzyka: Mieczysław Zagórowski

-Teksty recytowane - fragmenty homilii ze Mszy św. w Starym Sączu (1999 r.) oraz w Krakowie (1979 r.)

 

 

Tresc strony...

11068